Category: Onderwijs

Tips voor oudergesprekken met uw kinderen

Tips voor oudergesprekken met uw kinderen

Oudergesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van leerlingen. Vaak moeten studenten slecht nieuws of persoonlijk nieuws aan hun ouders vertellen. Ze weten misschien niet hoe ze het gesprek moeten formuleren, of ze kunnen de juiste woorden niet vinden. De beste aanpak is om na te denken over wat u wilt dat uw kind begrijpt en om het gesprek met deze doelen in gedachten te beginnen. Door je van tevoren voor te bereiden op oudergesprekken , kun je ervoor zorgen dat je het best mogelijke resultaat behaalt.

oudergesprekken

Ga er bij het voeren van oudergesprekken nooit van uit dat ouders de wereld zien zoals jij. Bied alleen suggesties als de ouder daarom heeft gevraagd. Sommige ouders kunnen beledigd zijn als je te veel advies geeft, dus probeer je uitspraken tot de feiten te beperken. Gebruik in plaats daarvan leidende uitspraken om het gesprek te leiden. Zo kunt u toch feiten noemen en uw kind mee laten praten. Stel vervolgens haalbare kortetermijndoelen en bekijk deze opnieuw wanneer er vooruitgang is geboekt.

Bij het bespreken van de soorten objecten moeten de ouders onderscheid maken tussen biologische en niet-biologische typen. Ze moeten onderscheid maken tussen dieren, levenloze objecten en kinderen. Ze moeten ook onderscheid maken tussen geslacht en levenloze objecten. Bovendien moeten ze een neutraal voornaamwoord gebruiken als ze het over een plant hebben. De ouder moet bespreken of het een plant, dier of mens is. Ze moeten ook rekening houden met de perceptuele en psychologische eigenschappen van het dier.

Voor meer informatie klik je hier: Hetsen & Visschers

10 tips voor goed persoonlijk leiderschap

Wat is persoonlijk leiderschap?

10 tips voor goed persoonlijk leiderschap

Wat is persoonlijk leiderschap? Er zijn door de geschiedenis heen veel beroemde mensen geweest die worden beschouwd als 'persoonlijke leiders' – zoals Lincoln, Churchill en zelfs Dr. King. Een ding dat ze allemaal delen, is een krachtig 'ja'-persoonlijkheidskenmerk waarmee ze beslissingen kunnen nemen op basis van feiten, in plaats van op gevoelens of groepsdruk. Hier zijn 10 tips – leider uit het peloton…

Persoonlijk leiderschap is in de eerste plaats het benutten van je sterke punten. In plaats van andere beproefde en bewezen leiderschapsvaardigheden uw handelswijze te laten bepalen, past u uw eigen persoonlijke sterke punten toe persoonlijk leiderschap. Bij het onderhandelen kan men bijvoorbeeld zijn onderhandelingsvaardigheden gebruiken om het meeste uit de VS te halen, maar hij weet ook dat zijn 'mensen' de dynamiek van onderhandelen begrijpen en de deal kunnen sluiten op een manier die hem het meeste voordeel oplevert. Evenzo gebruikt men bij het leiden zijn leiderschapskwaliteiten om het goede voorbeeld te geven. Als je bereid bent om nieuwe vaardigheden te leren, deel die dan met je team – iedereen zal hiervan profiteren.

Ten tweede zijn natuurlijke leiders aanpasbaar; ze geloven niet dat ze beter zijn dan alle anderen. Ze beseffen dat leiderschap een leerproces is – en dat door anderen toe te staan het op hun manier te doen, in plaats van het goed te doen, ze sneller zullen leren en meer zullen bereiken. Dit zijn de top 10 kwaliteiten van goed persoonlijk leiderschap:

Informatie over dit onderwerp: https://www.anker-kompas.nl/