Actueel beeld van belangrijkste ontwikkelingen

Grote herstelprojecten, aansprekend onderzoek en nog veel meer!

Algemene thema’s zoals waterwinning, bebossing en natuurlijke duinprocessen krijgen uiteraard een plek in dit boek. We staan ook stil bij de diverse vormen van beheer (zoals begrazing) en de de resultaten van grote herstelprojecten. Zowel de positieve ontwikkelingen als bedreigingen komen aan bod. Wat zijn de grote lijnen van herstel? Meer verstuiving, minder wateronttrekking, beter beheer? Maar werken die ook echt? Dit boek maakt de balans op.

“Het boek behandelt alle relevante en actuele thema’s die bepalend zijn voor de ecologische rijkdom van de Nederlandse duinen”