Liefhebbers, professionals en hobbyisten met kennis van zaken

Beeld, inhoud, vorm, productie en presentatie hoe vervlecht je dat mooi?

1. Makers

Ze maken foto’s, selecteren beeld voor web en boek, schrijven teksten, sturen mede-auteurs zo goed mogelijk aan, doen aan fondswerving, letten op deadlines, bedenken en maken illustraties, zetten een vormgeefstramien op, maken cover & folders en geven pagina’s vorm en bedienen diverse markten die er voor zo’n boek zijn, betalen waar noodzakelijk mensen voor hun inzet maar zijn zeer blij met elke vrijwillige inzet. Meer dan de helft van dit boek (tekst en beeld) is vrijwilligerswerk.

Rolf Roos

Hoofdredactie, projectleider en teksten

Ronald van Wijk

Beeldredactie en crowdfunding

Marc Elsendoorn

Vormgeving

2. Meewerkenden

Een project als dit is niet mogelijk zonder de medewerking van velen. Van duinonderzoekers tot boswachters die ons de dagelijkse praktijk in een gebied lieten zien. Sommige partners bij dit boek brachten hun expertise in met luchtfoto’s of bij het maken van kaarten.

Mensen die hun diensten aanboden of mee willen denken en schrijven zijn (naast leden begeleidingscommisie):

Kerntaken

 • Rolf Roos - hoofd- en beeldredactie
 • Ronald van Wijk - webmaster bloeiendeduinen.nl
 • Machiel van Wijngaarden - infographics
 • Danny Zuurbier - ontwerp hotspots
 • Marc Elsendoorn - vormgeving en opmaak
 • Anneke Brouwer & Nico van der Wel: eindredactie

Hoofdauteurs

 • Theo Baas
 • Kees Bruin
 • Nils van Rooijen
 • Rolf Roos
 • Rienk Slings
 • Kees Vertegaal
 • Nico van der Wel

Fotografie

 • Theo Baas
 • Jan Bakx
 • Nico van Kappel
 • Gerrit van Ommering
 • Gerard Oostermeijer
 • Mart Smit
 • Henk Terhell
 • Rogier van Vugt
 • Hanneke Waller
 • Ronald van Wijk
 • e.v.a.

Tekstbijdrages

 • Marten Annema
 • André Aptroot
 • Bas Arens
 • Frits van Beusekom
 • Bert Buizer
 • Marijke Drees
 • Dick Groenendijk
 • Anton van Haperen
 • John Janssen
 • Hubert Kivit
 • Dan van Lunsen
 • Adrie van Heerden
 • Hans Nieuwenhuijsen
 • Wilbert Kerkhof
 • Bas Kers
 • Hubert Kivit
 • Bert Maes
 • Joop Mourik
 • Tello Neckheim
 • Gerard Oostermeijer
 • Gerrit van Ommering
 • Martijn Oud
 • Aletta de Ruiter
 • Menno Reemer
 • Joop Schaminée
 • Chris van Swaay
 • Bart van Tooren
 • Bert van der Valk
 • Rogier van Vugt
 • Kees van der Wal
 • Michiel Wallis de Vries
 • Awie de Zwart

3. Begeleidingscommissie

De leden zien toe of we ons houden aan onze doelstellingen voor het boek, zoals gehonoreerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 • Anton van Haperen (o.a. Voorzitter bestuur Stichting De Levende Natuur, kenner Delta)
 • Baudewijn Odé (FLORON)
 • Joop Schaminee (Hoogleraar Wageningen UR)
 • Sjakel van Wesemael (Manager Natuur en recreatie PWN)
 • Rienk Slings (Duin-specialist)
 • Gerard Oostermeijer (UvA)
 • Renée Bekker (Manager Nationale Databank Flora en Fauna)