Het team

Multidisciplinair team van liefhebbers, professionals en specialisten

Teamleden denken mee over inhoud, vorm, productie en presentatie van het boek. Het zijn vooral doeners. Er zitten echte strategen tussen maar ook vaklieden en interpunctie-specialisten. Ze hoeven niet veel van de duinen te weten, maar de meesten zijn van nature duinliefhebber. Het team is met de grootste zorg samengesteld zodat alle noodzakelijke taken in het project vertegenwoordigd zijn. Wilt u ook graag meewerken? Een bijdrage leveren aan een prachtig boek? Op de pagina ‘Werk mee’ vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

WERK MEE

1. De makers

Makers zijn vooral doeners. Ze maken foto’s, selecteren beeld voor zowel web als boek, schrijven teksten, sturen mede-auteurs zo goed mogelijk aan, doen aan fondswerving, letten op deadlines, bedenken en maken illustraties, zetten een vormgeefstramien op, maken cover & folders en geven pagina’s vorm, bedenken en bedienen diverse markten die er voor zo’n boek zijn, proberen waar mogelijk iedereen te betalen maar zijn zeer blij met elke vrijwillige inzet.

Rolf Roos

Hoofdredactie, projectleider en teksten

Ronald van Wijk

Beeldredactie en crowdfunding

Marc Elsendoorn

Vormgeving

Danny Zuurbier

Web en fotografie hotspots

Baudewijn Odé

Redactie, trendanalyses en teksten

Barbara van Dam

Stichting Duinbehoud: advies, marketing

Illustratoren gezocht. Maak je infographics of natuurtekeningen over de duinen van hoog niveau, laat het ons weten.

STUUR BERICHT

2. De meewerkenden

Een project als dit is niet mogelijk zonder de medewerking van veel mensen. Van oud-hoogleraren in de duin- of kustecologie die ons denken verder helpen tot boswachters die ons de dagelijkse praktijk in een gebied laten zien.  Naarmate het project vordert, hopen we hieronder een lange lijst met betrokken duinliefhebbers en natuurprofessionals te kunnen tonen.

Mensen die hun diensten aanboden of mee willen denken en schrijven zijn (naast leden begeleidingscommisie):

 • Marijke Drees (konijnen en het duin)
 • Evert-Jan Lammerts (tekstadvies)
 • Rienk Slings (beheer, hoe werkt het duin)
 • Nils van Rooijen (Terschelling, Ameland, div. soorten)
 • Kees Bruin (Flora Texel, soortsbeschrijvingen)
 • Gerard Oostermeijer (soorten, interacties met fauna)
 • Nico van der Wel (Nieuwe Hondsbossche duinen, tekstredactie)
 • Kees Vertegaal (duingebieden Zuid-Holland)
 • Awie Zwart (duinkenner Zeeuws-Vlaanderen)
 • Dick Kerkhof (duinen Zuid-Holland)
 • Marten Annema (Evides, Goeree)
 • Bert van der Valk (Deltares)
 • Aletta de Ruiter (AVN)
 • Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting)

3. Begeleidingscommissie

De leden van de begeleidingscommissie zien toe of we ons houden aan onze doelstellingen voor het boek, zoals gehonoreerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 • Anton van Haperen (o.a. Voorzitter bestuur Stichting De Levende Natuur, kenner Delta)
 • Baudewijn Odé (FLORON)
 • Joop Schaminee (Hoogleraar Wageningen UR)
 • Sjakel van Wesemael (Manager Natuur en recreatie PWN)
 • Rienk Slings (Duin-specialist)
 • Gerard Oostermeijer (UvA)
 • Renée Bekker (Manager Nationale Databank Flora en Fauna)