Planten spelen een hoofdrol in het boek

Van algemene, dominerende soorten tot kleine, kwetsbare miniplantjes

Planten spelen een belangrijke rol in de Nederlandse duinen. Ze zijn een veelzijdig vertrekpunt voor allerlei, interessante verhalen. In het boek ‘Bloeiende duinen’ komen tientallen soorten aan bod. Van algemene duinplanten als helm en duindoorn tot zeldzaamheden als dwergbloem en rozenkransje. Van nieuwkomers tot ijstijdrelicten. We kijken naar sterke, dominerende planten die het landschap vormgeven. Maar ook naar kleine, kwetsbare miniplantjes die hoge eisen stellen aan hun omgeving en beheer. Op elke centimeter is er weer iets anders te ontdekken.

Top 100 duinsoorten en 'fabulous 5'

Van de circa 1.500 wilde planten die uit het duin bekend zijn, zetten we in het boek de meest veelzeggende 100 soorten centraal. Met kaartjes en trends.Uit deze lijst, kiest de redactie de meest kenmerkende 5 (de fabulous 5) soorten voor alle Nederlandse duingebieden. De lijst met top 100 soorten vindt u hieronder.

 • Aardbeiklaver
 • Amerikaanse vogelkers
 • Armbloemige waterbies
 • Bezemkruiskruid
 • Biestarwegras
 • Bitterkruidbremraap
 • Blauwe zeedistel
 • Cranberry
 • Dauwbraam
 • Dennenorchis
 • Drienervige zegge
 • Duinaveruit
 • Duindoorn
 • Duinkruiskruid
 • Duinriet
 • Duinroos
 • Duinsterretjes
 • Duinviooltje
 • Duinwespenorchis
 • Dwergbloem
 • Dwergvlas
 • Echt bitterkruid
 • Eenstijlige meidoorn
 • Egelboterbloem
 • Fraai duizendguldenkruid
 • Geelhartje
 • Gelobde maanvaren
 • Gesteelde zoutmelde
 • Gevlekte orchis
 • Gewone dophei
 • Gewone vleugeltjesbloem
 • Glad parelzaad
 • Groenknolorchis
 • Harlekijn
 • Heemst
 • Heidekartelblad
 • Helm
 • Herfstbitterling
 • Hertshoornweegbree
 • Hondskruid
 • Hondsviooltje
 • Jakobskruiskruid
 • Kandelaartje
 • Kegelsilene
 • Klein wintergroen
 • Kleine keverorchis
 • Kleine pimpernel
 • Kleverige ogentroost
 • Klokjesgentiaan
 • Knopbies
 • Kraaihei
 • Kruipwilg
 • Kruisbladgentiaan
 • Kruisdistel
 • Kwelderzegge
 • Lamsoor
 • Moeraskartelblad
 • Moeraswespenorchis
 • Muizenoor
 • Muurpeper
 • Nachtsilene
 • Oeverkruid
 • Ondergedoken moerasscherm
 • Oorsilene
 • Parnassia
 • Rode ogentroost
 • Rond wintergroen
 • Rozenkransje
 • Ruig viooltje
 • Ruwe klaver
 • Schorrenzoutgras
 • Slanke gentiaan
 • Stijve moerasweegbree
 • Stijve ogentroost
 • Stofzaad
 • Strandduizendguldenkruid
 • Struikhei
 • Teer guichelheil
 • Veldgentiaan
 • Verfbrem
 • Vleeskleurige orchis
 • Vlozegge
 • Voorjaarshelmkruid
 • Walstrobremraap
 • Weegbreefonteinkruid
 • Welriekende nachtorchis
 • Welriekende salomonszegel
 • Wilde kamperfoelie
 • Wilde kardinaalsmuts
 • Zachte haver
 • Zanddoddegras
 • Zandviooltje
 • Zandzegge
 • Zeegroene zegge
 • Zeeraket
 • Zeerus
 • Zeevenkel
 • Zeewinde
 • Zeewolfsmelk
 • Zilte rus
 • Zomereik

“65% van alle Nederlandse planten komt voor in de duinen. Bloeiende Duinen vertelt het verhaal van de meest bijzondere duinplanten.”