Planten spelen een hoofdrol in het boek

Van algemene, dominerende soorten tot kleine, kwetsbare miniplantjes

Planten spelen een belangrijke rol in de Nederlandse duinen. Ze zijn een veelzijdig vertrekpunt voor allerlei, interessante verhalen. In het boek ‘Bloeiende duinen’ komen tientallen soorten aan bod. Van algemene duinplanten als helm en duindoorn tot zeldzaamheden als dwergbloem en rozenkransje. Van soms dubieuze nieuwkomers tot een veelheid aan parasitaire planten waar het duin rijk aan is. We kijken naar sterke, dominerende planten die het landschap vormgeven. Maar ook naar kleine, kwetsbare miniplantjes die hoge eisen stellen aan hun omgeving en beheer. Op elke decimeter is er weer iets anders te ontdekken.

Bestel Boek

Fabulous 5: vijf kenmerkende bloemen voor de duinen


In het boek worden de 5 meest kenmerkende (smaakmakende) soorten voor het Nederlandse duin gepresenteerd; de 'fabulous’ (fab) 5. Ook elke regio (zuidelijke delta, vasteland, wadden) heeft een eigen fab 5 gekregen, want Zeeland is anders dan Texel.

Top 100 duinsoorten


Van de circa 1.500 wilde planten die uit het duin bekend zijn, zetten we in het boek de meest veelzeggende 100 soorten centraal: de top 100. Elke soort uit de top 100 heeft een eigen portret gekregen, met kaartjes en trends.

 • Aardbeiklaver
 • Amerikaanse vogelkers
 • Armbloemige waterbies
 • Bezemkruiskruid
 • Biestarwegras
 • Bitterkruidbremraap
 • Blauwe zeedistel
 • Cranberry
 • Dauwbraam
 • Dennenorchis
 • Drienervige zegge
 • Duinaveruit
 • Duindoorn
 • Duinkruiskruid
 • Duinriet
 • Duinroos
 • Duinsterretjes
 • Duinviooltje
 • Duinwespenorchis
 • Dwergbloem
 • Dwergvlas
 • Echt bitterkruid
 • Eenstijlige meidoorn
 • Egelboterbloem
 • Fraai duizendguldenkruid
 • Geelhartje
 • Gelobde maanvaren
 • Gesteelde zoutmelde
 • Gevlekte orchis
 • Gewone dophei
 • Gewone vleugeltjesbloem
 • Glad parelzaad
 • Groenknolorchis
 • Harlekijn
 • Heemst
 • Heidekartelblad
 • Helm
 • Herfstbitterling
 • Hertshoornweegbree
 • Hondskruid
 • Hondsviooltje
 • Jakobskruiskruid
 • Kandelaartje
 • Kegelsilene
 • Klein wintergroen
 • Kleine keverorchis
 • Kleine pimpernel
 • Kleverige ogentroost
 • Klokjesgentiaan
 • Knopbies
 • Kraaihei
 • Kruipwilg
 • Kruisbladgentiaan
 • Kruisdistel
 • Kwelderzegge
 • Lamsoor
 • Moeraskartelblad
 • Moeraswespenorchis
 • Muizenoor
 • Muurpeper
 • Nachtsilene
 • Oeverkruid
 • Ondergedoken moerasscherm
 • Oorsilene
 • Parnassia
 • Rode ogentroost
 • Rond wintergroen
 • Rozenkransje
 • Ruig viooltje
 • Ruwe klaver
 • Schorrenzoutgras
 • Slanke gentiaan
 • Stijve moerasweegbree
 • Stijve ogentroost
 • Stofzaad
 • Strandduizendguldenkruid
 • Struikhei
 • Teer guichelheil
 • Veldgentiaan
 • Verfbrem
 • Vleeskleurige orchis
 • Vlozegge
 • Voorjaarshelmkruid
 • Walstrobremraap
 • Weegbreefonteinkruid
 • Welriekende nachtorchis
 • Welriekende salomonszegel
 • Wilde kamperfoelie
 • Wilde kardinaalsmuts
 • Zachte haver
 • Zanddoddegras
 • Zandviooltje
 • Zandzegge
 • Zeegroene zegge
 • Zeeraket
 • Zeerus
 • Zeevenkel
 • Zeewinde
 • Zeewolfsmelk
 • Zilte rus
 • Zomereik

Ecologische barcode


Voor elk van de top 100 van duinplanten is een ‘ecologische barcode’ gemaakt die de eisen aan de omgeving van een soort t.a.v. water, kalk, voedingstoffen en zout in één oogopslag duidelijk maakt. Centrale stelling in het boek is dat de lezer die deze 100 soorten kent en ecologisch kan plaatsen, de duinen begint te begrijpen. Op de getoonde voorbeeldpagina's over vochtige duinvalleien vier voorbeelden van geportretteerde soorten incl. barcode (rechtsboven).

“65% van alle Nederlandse planten komt voor in de duinen. Bloeiende Duinen vertelt het verhaal van de meest bijzondere duinplanten.”