Samenwerking met terreinbeheerders en natuurorganisaties

Professioneel boek dankzij netwerk van partners

Voor de realisatie van het boek zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met terreinbeheerders en natuurorganisaties. Bijvoorbeeld bij het geven van  inhoudelijke input, als co-auteur of meelezer. Het boek ‘Bloeiende duinen’ biedt de unieke mogelijkheid om een project en/of gebied in de ‘spotlight’ te zetten. Is er een herstelproject afgerond met spectaculaire resultaten? Zijn er onlangs verrassende inzichten gekomen uit een lang monitoringstraject? We werken het graag samen uit tot een aantrekkelijk artikel. Ook op het gebied van marketing en promotie zijn er talloze mogelijkheden. Bijvoorbeeld door met korting in te tekenen op een grote oplage voor eigen leden, personeel of relaties. Graag bespreken we de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met hoofdredacteur en projectleider Rolf Roos.

AVN

Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken

Den Haag heeft een eigen natuurbeschermingsorganisatie. In de afgelopen 9 decennia volgt de AVN alle ontwikkelingsplannen in de stad en is voortdurend in overleg met gemeente en andere overheden om de kwaliteit van het Haagse groen te beschermen en te verbeteren. Vele Haagse burgers hebben zich actief ingezet voor de organisatie. Boomdeskundigen, biologen en geografen werken samen met organisatiedeskundigen en juristen. Het is die bundeling van competenties die de AVN tot een slagvaardig instrument binnen de natuurbescherming maakt.

website

"De AVN stelt zich al 90 jaar ten doel om de kwaliteit van het groen in Den Haag en randgemeenten te behouden."

Floron

25 jaar ervaring in onderzoek van Nederlandse planten

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 25 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. Vanuit regionale districten worden projecten en activiteiten gecoördineerd, met ondersteuning door het landelijk bureau in Nijmegen. Naast ondersteuning van vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

website

" FLORON voelt zich als expert-organisatie sterk bij dit boek betrokken en levert kennis, kaarten en teksten."

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Bevordering van kennis over planten

Het doel van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) is de kennis over planten, in zijn breedste betekenis, te bevorderen. Dit betekent dat onderzoek en onderwijs in uiteenlopende vakgebieden, variërend van plantenecologie, plantentaxonomie en vegetatiekunde tot plantenfysiologie en moleculaire plantkunde door de vereniging worden gestimuleerd. De vereniging organiseert lezingen en excursies, stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke activiteiten van leden en geeft het wetenschappelijk tijdschrift ‘Plant Biology’ uit.

website

"De KNBV is opgericht op  15 augustus 1845 en is daarmee één van de oudste wetenschappelijke verenigingen in Nederland."

PWN

PWN helpt de duinen te beschermen, herstellen en ontwikkelen

PWN zorgt ervoor dat de duinen gezond blijven en houdt de rijkdom aan flora en fauna in het duin in stand. Wij beheren meer dan 7.000 hectare schitterend natuurgebied tussen Zandvoort en Bergen: het Noordhollands Duinreservaat, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en landgoed Marquette. We doen regelmatig onderzoek om onze kennis te vergroten en processen in kaart te brengen. Zo maken we weloverwogen keuzes in natuurbeheer. Bij de uitvoer van de werkzaamheden, werken we niet alleen met onze eigen werknemers, maar worden we geholpen door onze vrijwilligers.

website

"De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening."

Stichting Duinbehoud

Belangenorganisatie voor bescherming van de duinen

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Door het voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten.

website

" Stichting Duinbehoud draagt bij aan dit project omdat het van grote betekenis is voor het draagvlak onder haar werk."

Too Many Words

Infographics and branding

Too Many Words visualiseert kennis over de natuur, landschap en biologische processen. Kaarten voor overzicht, infographics voor inzicht en websites voor meer diepgang. De natuur is een inspiratiebron of een energiebron… En soms een plek om heerlijk uit te waaien. Daarom werken we graag mee met projecten die helpen deze plekken te beschermen en te begrijpen.

website

"Heldere lettertypes en figuren die de boodschap ondersteunen. Alle aspecten zorgen voor een vloeiend verhaal, zodat op het juiste moment de juiste informatie opvalt."

Uitgeverij Natuurmedia

Vernieuwende en betaalbare natuurboeken + websites

Uitgeverij Natuurmedia streeft naar  mooie en informatieve boeken over natuur, landschap en geschiedenis. Natuurmedia bundelt en verbeeldt kennis: op papier, als e-book, als korte film of op internet. De uitgeverij brengt zowel populairwetenschappelijke titels uit als ‘klassieke’ natuurboeken. Natuurmedia werkt bij haar uitgaven  nauw samen met wetenschappers en maatschappelijke organisaties of verenigingen. Bekende uitgaven zijn de boeken uit de reeks Duinen en Mensen, ‘ Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’ (Jan Wolkers prijs 2015) en Botanische tuinen in Nederland. De uitgeverij heeft geen winstoogmerk. We proberen bij elk boek wel iedereen redelijk te betalen, maar leunen altijd ook op professionals die niet elke minuur willen calculeren.

website

"Natuurmedia in initiatiefnemer van dit project en verzorgt hoofdredactie, fondswerving, productie, marketing en verkoop via alle denkbare kanalen: van bezoekerscentrum tot webshops."

Vlinderstichting

Behoud en herstel van vlinders en libellen

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

website

"De Vlinderstichting schrijft in het boek over de laatste trends en maakt mooie portretten van 'echte' duinvlinders."

WandelZoekpagina

Ontdek Nederland met meer dan 5000 gratis wandelroutes

Wandelzoekpagina biedt wandelaars informatie over wandelen in Nederland, meer dan 5000 dag­wandelin­gen, wandelkaarten, stads­wandelingen, GPS-wandelin­gen, themawandelingen en meerdaagse wandeltochten,

website

"WandelZoekpagina biedt gratis wandelroutes, waaronder hotspots uit het boek Bloeiende Duinen "