Een bijzondere reis door de Nederlandse duinen

Inclusief de mooiste 'hotspots'

Het project ‘Bloeiende duinen’ maakt een reis langs de Nederlandse kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog in Friesland. In totaal worden in het boek meer dan 20 gebieden in detail beschreven, verdeeld naar drie regio’s: Delta,  vasteland en Wadden. Met de hulp van beheerders, onderzoekers en experts creëren we actueel beeld van elke regio. Inclusief overzichtelijke kaarten! Ook bespreken we een aantal ‘hotspots‘. Dit zijn bijzondere, vrij toegankelijke terreinen met een rijkdom aan duinplanten. Zo kunnen lezers ook zelf op pad om de duinflora te ontdekken. Hieronder vindt u een lijst met de gebieden. Voor de geografische afbakening hebben we ons laten inspireren door de indeling van Europees belangrijke natuurgebieden: Natura 2000.

Gebieden van zuid naar noord

 • Zwin & Kievittepolder
 • Walcheren
 • Kop van Schouwen
 • Grevelingen
 • Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Voorne
 • Rotterdamse & Hoekse duinen
 • Solleveld & Haagse duinen
 • Meijendel & Berkheide
 • Coepelduynen
 • Amsterdamse Waterleiding Duinen
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • Noordhollands Duinreservaat
 • Schoorl & Pettemerduinen
 • Noordkop & Zwanenwater
 • Texel
 • Vlieland
 • Terschelling
 • Ameland
 • Schiermonnikoog
 • Rottum

“Bloeiende Duinen behandelt de gehele Nederlandse kust. In totaal meer dan 250 km en 48.000 hectare!”

Drie regio's: delta, vasteland en wadden

© Luchtfoto Rijskwaterstaat / Joop van Houdt